Godło
18 Kwiecień 2024 - Bogusławy i Bogumiły
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Bezpieczne wakacje

20 czerwca 2018 Aktualności

W liście do dyrektorów szkół minister edukacji Anna Zalewska przypomniała o szczególnej opiece nad młodzieżą w czasie wakacji. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego za konieczne uznała omówienie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania oraz postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. To ważne, aby uczniowie dysponowali wiedzą na temat przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom i byli ich świadomi. Samorząd szkolny, jak co roku, przypomina na plakatach o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych wędrówek, podróży i zabaw. I wzywa do ich przestrzegania.