Godło
13 Kwiecień 2024 - Przemysława i Hermenegildy
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

Miała w sobie tyle miłości do świata, do ludzi…

17 stycznia 2018 Aktualności

Jeszcze jedno bolesne rozstanie. Odeszła na zawsze ALINA MIGDACZ – polonistka, nauczycielka kilku szkół zawodowych. W ZSTiH pracowała od 1996 r. jako wicedyrektor szkoły. Mimo przejścia na emeryturę w 2005 r. nadal uczyła języka polskiego. Pełna życia, zawszę gotowa do niesienia pomocy innym, życzliwa wobec świata i ludzi.

Będzie nam Jej bardzo, bardzo  brakowało. Dziękujemy  za to, że była – i żegnamy z ogromnym żalem.

Nabożeństwo żałobne w sobotę – 20.01.2018 r. , o godz.12.00-w kościele Św. Andrzeja Boboli.