Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Pomagamy zwierzakom

20 listopada 2017 Aktualności, Galerie

Zima jest trudnym okresem dla schronisk ze zwierzakami. Jak w latach ubiegłych, tak i tym razem będziemy zbierać potrzebne środki na pomoc dla zwierząt. Ale też w inny sposób chcemy – i pomagamy-zwierzętom. W szkole dokarmiamy wiewiórki, ptaki, koty. Zebraliśmy też fundusze na sterylizację wybranej kotki. Sterylizacja jest kosztowna i nie każdego na nią stać, a przecież tym sposobem populacja kotów się zmniejszy. W tym roku wysterylizowana została Basia, ośmioletnia kotka z  Mesznej.