Godło
01 Luty 2023 - Brygidy i Ignacego

Podręczniki dla klas pierwszych

23 lipca 2017 Ogłoszenia

KLASY I TECHNIKUM

 1. JĘZYK ANGIELSKI – „Matura Prime Time Plus”- pozycja Intermediate.
  Wydawnictwo Express Publishing
  Autor: Dooley Jenny, Evans Virginia
 2. JĘZYK POLSKI – „Nowe. Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka”
  Wydawnictwo WSiP.
  Autor: Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam.
  Część 1.1 oraz 1.2
 3. MATEMATYKA
  klasa 1at, 1dt 
  MATeMAtyka 1 – zakres podstawowy i rozszerzony
  Wydawnictwo Nowa Era.
  Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
  klasa 1bt, 1ct 
  MATeMAtyka 1- zakres podstawowy.
  Wydawnictwo Nowa Era.
  Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

KLASY I SZKOŁY BRANŻOWEJ

 1. MATEMATYKA – ” Matematyka część 1 -podręcznik do zasadniczej szkoły zawodowej. Wydawnictwo Nowa Era. Autorzy: Wojciech Babiański, Karolina Wej

Pozostałe tytuły zostaną uczniom podane na rozpoczęciu roku szkolnego przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów. Uczniowie będą mieli czas by zakupić podręczniki