Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Sukces w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

1 maja 2017 Aktualności

Uczniowie klasy 3AT: Paweł Mendroch i Marcin Woźniak dostali się do ogólnopolskiego finału w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości i tym samym otrzymali tytuł Laureatów Okręgowych.Uczestniczyli w kategorii wynalazczości , przedstawiając projekt maszyny zdalnie sterowanej przez smartfon. Wyniki ogólnopolskie zostaną przedstawione 31 maja ;  poinformujemy  o nich  na naszej stronie internetowej.

Paweł i Marcin, co warto zaznaczyć, przygotowali wszystkie komponenty swojego dzieła samodzielnie. Kupionych „gotowców” można znaleźć u nich naprawdę niewiele, a jeśli się taki pojawia, to jego użycia jest naprawdę uzasadnione.