Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Warsztaty na ATH – Jak tworzyć biznesplan

27 marca 2017 Aktualności

Uczniowie należący do szkolnego koła przedsiębiorczości uczestniczyli  w warsztatach nauki pisania biznesplanu. Warsztaty zostały przeprowadzone przez pana Piotra Staszaka- przedstawiciela Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Uczniowie z pomocą pana Piotra napisali przykładowy biznesplan dotyczący działalności prowadzonego przez nich miniprzedsiębiorstwa „BEFAMABAG”. Na spotkaniu pojawiło się wiele ciekawych pomysłów na temat promowania działalności miniprzedsiębiorstwa, które być może zostaną wykorzystane w najbliższym czasie przez członków miniprzedsiębiorstwa.

Organizator: mgr Elżbieta Ciemała