Godło
18 Maj 2024 - Feliksa i Aleksandry
Międzynarodowy Dzień Muzeów

VI Międzyszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy – 2017

27 marca 2017 Aktualności, Konkursy

Tak, to już szósta edycja corocznego konkursu na temat wiedzy o  bhp dla uczniów szkół średnich z Bielska-Białej.  31 marca 2017 r. o godz. 11- tej  w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych odbędzie się finał „VI MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY – 2017”.

Konkurs po raz pierwszy przeprowadzono w 2012 roku. Co roku uczestniczą w nim reprezentanci kilkunastu szkół z naszego miasta- ze szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących .Obecna edycja konkursu przedstawia się ciekawie, między innymi ze względu na udział przedstawicieli znanych firm, sponsorów imprezy, którzy zaprezentują swoje firmy, a zwłaszcza ich strukturę, zadania i potrzeby związane z polityką kadrową. Są to znane firmy międzynarodowe, mające swoje oddziały w Bielsku-Białej, takie jak:  Eaton Automotive, Iturri Poland Sp. z o. o. oraz Avio Polska Sp. z o.o.

 W trakcie konkursu przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Bielsko-Biała przeprowadzi prelekcję pt. „Prawo pracy – pierwsze kroki”. Zapraszamy na tę prelekcję młodzież z innych szkół (po wcześniejszym uzgodnieniu uczestnictwa z sekretariatem Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych, który jest organizatorem)

Poniżej przedstawiamy Regulamin Konkursu.

„LEPIEJ POZNAWAĆ ZASADY BHP POPRZEZ ZDOBYWANĄ WIEDZĘ NIŻ POPRZEZ WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej (w skrócie „ZSTiH”)
 1. Wsparcia Organizatorowi udziela Okręgowa Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach, Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Sponsorzy nagród (wymienieni na plakacie konkursowym).
 1. Konkurs ma celu poznanie podstawowych przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie tzw. szkolenia podstawowego dla przyszłych pracowników.
 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas techników, liceów ogólnokształcących i zasadniczych szkół zawodowych. Zalecany jest udział uczniów najstarszych klas.
 1. Konkurs prowadzony jest w 2 etapach:
 • etap I (wewnątrzszkolny – eliminacyjny) – w formie dowolnej (np. test, wyniki w nauce itp.). Etap wewnątrzszkolny i kwalifikację do II etapu prowadzą osoby (opiekunowie) po uzgodnieniu z dyrektorami szkół – termin: styczeń-luty 2017 r.,
 • etap II (międzyszkolny – finałowy) – przeprowadzony zostanie w formie pytań testowych zamkniętych (4 odpowiedzi – w tym jedna prawidłowa) i odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r., w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych przy ul. Lompy 11 w Bielsku-Białej (o dokładnym miejscu i ewentualnej zmianie terminu etapu finałowego zainteresowane Szkoły zostaną powiadomione),
 • do etapu finałowego kwalifikuje się trzech uczniów z każdej szkoły (zespołu szkół). W przypadkach szczególnych (w uzgodnieniu z Organizatorem) dopuszcza się inną liczbę reprezentantów z danej szkoły,
 • warunkiem przystąpienia do etapu finałowego jest wcześniejsze zgłoszenie reprezentacji danej szkoły w formie pisemnej listy uczestników (co najmniej 2 tygodnie wcześniej).
 1. Dla zwycięzców etapu finałowego, którzy zajmą miejsca od I do III, przewiduje się cenne nagrody. Pozostali uczestnicy zostaną uhonorowani   wyróżnieniami i upominkami.
 1. Każdy finalista konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
 1. Zakres wiedzy objętej konkursem obejmuje przepisy i zasady dotyczące:
 • szkoleń w zakresie bhp,
 • obowiązków pracodawcy, osoby kierującej i pracownika w zakresie bhp oraz praw i obowiązków pracownika w tym zakresie,
 • ochrony pracy w Polsce – nadzór zewnętrzny i wewnętrzny nad warunkami pracy,
 • ryzyka zawodowego i zarządzania tym ryzykiem,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • badań lekarskich przyszłych pracowników i pracowników,
 • ochrony pracowników młodocianych,
 • ochrony pracy kobiet,
 • ergonomii pracy,
 • środków ochrony indywidualnej,
 • ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy,
 • pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • barw i znaków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach (w tym dotyczących maszyn i urządzeń)
 • charakterystyka czynników niebezpiecznych (wypadkowych) oraz czynników szkodliwych (chorobowych) w środowisku pracy.
 1. Źródła wiedzy:
 • Ustawy związane z prawem pracy, w tym Kodeks pracy (zwłaszcza Dział IV, VIII, IX, X) i przepisy wykonawcze do tych ustaw (rozporządzenia zamieszczane w Dziennikach Ustaw).
 • podręczniki i poradniki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • czasopisma dotyczące bhp (np. ATEST, PRZYJACIEL PRZY PRACY,  INSPEKTOR PRACY, SŁUŻBA PRACOWNICZA itp.),
 • gabloty popularyzujące zagadnienia bhp w szkołach,
 • internet:  www.wypadek.pl, www.abc.com.pl,. www.ciop.pl i inne.
 1. Komisja konkursowa:
 • Przewodnicząca Komisji: mgr Halina Majdak-Maj – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
 • Członkowie Komisji:

                    – mgr inż.  Karol Pietrasina – Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Bielsku-Białej

                    – mgr Daria Staszkiewicz – Dyrektor Centrum Szkoleniowego    „TENSOR” w Żywcu

                    – mgr Anna Maśka – nauczyciel ZSTiH

                    – mgr inż. Roman Budzyński – nauczyciel ZSTiH.