Godło
25 Lipiec 2024 - Jakuba i Krzysztofa
Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Wycieczka do Walcowni Metali „Dziedzice”

16 stycznia 2017 Aktualności

W dniach 08.12.2016r. i 13.12.2016r uczniowie klas 3a, 3b oraz 3at uczestniczyli w wycieczce do Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. Celem wycieczki było rozszerzenie wiedzy z zakresu produkcji oraz użytkowania maszyn i urządzeń produkcyjnych

Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. powstała w 1896 roku. Jest uznanym na świecie producentem półfabrykatów z metali nieżelaznych a w szczególności prętów mosiężnych, rur mosiężnych, płaskowników mosiężnych,  rur kondensatorowych do wymienników ciepła a także taśm mosiężnych i krążków monetarnych do wyrobu monet.

Z historia zakładu

Walcownia Metali „DZIEDZICE” S.A. powstała w 1896 roku pod nazwą „Zinkwalzwerke Dziedzice” . Pierwotnie zakład obejmował jedną halę walcowni i zatrudniał 64 pracowników produkując wyłącznie wyroby walcowane z cynku przeznaczone na eksport (Chiny i kraje Azji Zachodniej) oraz na potrzeby rynku wewnętrznego.

Po roku 1918 Zakład parokrotnie zmieniał właścicieli, a od 1921 należał do Spółki Akcyjnej w Morawskiej Ostrawie, która zrzeszała walcownie cynku w Provoz, w Dziedzicach, w Oświęcimiu i w Vaczu na Węgrzech.

Po II wojnie światowej Walcownie Metali w Dziedzicach rozpoczęła działalność 16 czerwca 1945 roku jako przedsiębiorstwo państwowe. Urządzenia przekazane lub sprzedane do Morawskiej Ostrawy i do Lasek powróciły do zakładu w 1947 roku.

W latach 1968 – 1976 wybudowano nowy Zakład Przetwórczy Miedzi, w którym rozpoczęto produkcję prętów i rur z miedzi i mosiądzów.

Ciągła rozbudowa i modernizacja zakładu pozwoliła na znaczne poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów, osiągnięcie wysokiej jakości oraz umożliwiła Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. wejście ze swoimi wyrobami na rynki zagraniczne.

W roku 1996 Walcownia Metali „DZIEDZICE” S.A. uzyskała certyfikat systemu jakości wg normy ISO-9002.

W wyniku ponad dwuletnich intensywnych działań, mających na celu prywatyzację przedsiębiorstwa Walcownie Metali „Dziedzice” w 1996 r. zmieniły swój status własnościowy i z przedsiębiorstwa państwowego przekształciły się w spółkę akcyjną, której udziałowcami stały się: Stalexport S.A., Impexmeta S.A., Mennica Państwowa, Pracownicza Spółka Akcyjna oraz Skarb Państwa.