Godło
16 Czerwiec 2024 - Aliny i Justyny
Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim

Usportowione szkoły

19 września 2016 Aktualności

W 41 Bielskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym dwie szkoły ponadgimnazjalne – LO V i Zespół Szkół Technicznych i Handlowych – wykazały się sportowym duchem i wzięły licznie udział w imprezie, mimo niesprzyjających warunków. Zdobyliśmy za to puchar.

Puchary i dyplomy są ważne, ale ważniejsze chęci i czynne spędzanie wolnego czasu. Gratulujemy młodzieży, nauczycielom, członkom rodzin, sympatykom obu szkół.