Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Wyniki konkursu Moja Pasja

6 maja 2016 Aktualności, Galerie

We wtorek 26 kwietnia odbyło się podsumowanie IV Konkursu dla Gimnazjalistów „Moja Pasja” – konkursu na plakat ukazujący pasje młodych ludzi i zachęcający do szukania własnych. Spośród nadesłanych prac komisja oceniająca w składzie: Piotr Borowicz (przewodniczący jury), Beata Godek, Alicja Wilusz-Kotwicz oraz Anna Maśka (kuratorka konkursu), wyłoniła najciekawsze prace.

Dziękujemy gimnazjom z Bielska-Białej i okolic za liczny udział, zwłaszcza Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej, które nadesłało aż 22 prace, wykonane pod kierunkiem pani Beaty Bakalarskiej. Pomysłowość, dobór środków artystycznych, metafora oraz celny komunikat graficzny były mocną stroną prac nadesłanych na konkurs. Cechowała je też łatwość posługiwania się technikami plastycznymi oraz łączenie ich. Dojrzałość plastyczna niektórych prac pozytywnie zaskoczyła jury.

Zachęcamy do obejrzenia galerii internetowej oraz wystawy pokonkursowej w Galerii II p. w naszej szkole na drugim piętrze.

Zapraszamy na następną edycję!