Godło
25 Lipiec 2024 - Jakuba i Krzysztofa
Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Gimnazjum dla Dorosłych- zebranie rodziców

4 maja 2015 Ogłoszenia

W dniu 15.05.2015 rok ( piątek ) o godzinie 16.00 w sali nr 1 ( parter ) odbędzie się rozmowa ostrzegawcza z rodzicami uczniów klas Gimnazjum dla Dorosłych , którzy na śródokres otrzymali jedną lub więcej ocen niedostatecznych ( w tym nieklasyfikowanie ).

Obecność rodziców obowiązkowa.