Godło
25 Lipiec 2024 - Jakuba i Krzysztofa
Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Wystawiamy prace w Krakowie

30 marca 2015 Aktualności, Galerie

Do 17 kwietnia br. będzie czynna w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie (na Kazimierzu) wystawa prac fotograficznych naszych uczniów, poświęconych cmentarzom żydowskim w Bielsku-Białej i Cieszynie. Uroczyste otwarcie wystawy, w obcności dyrektora Centrum, przedstawicieli Międzynarodowego Domu Spotkań w Oświęcimiu, przedstawicieli gminy żydowskiej z Bielska-Białej i innych gości, nastąpiło 26 marca.

Wzmianki o wystawie pojawiły się w prasie krakowskiej. Prace powstały pod nadzorem nauczycielki fotografii – pani Beaty Godek.