Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

29 marca 2015 Aktualności

Kondycja szkolnictwa zawodowego i perspektywy dopasowania go do potrzeb pracodawców były głównym tematem konferencji „Edukacja zawodowa kluczem do przyszłości regionu”.      W konferencji wzięli udział m.in. minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska i marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa. Prezydenci miast: Zabrza, Katowic, Gliwic, Rudy Śląskiej, burmistrzowie, przedstawiciele: Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Śląskiego Kuratorium Oświaty, Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej oraz przedsiębiorcy.

Padło wiele propozycji wsparcia szkolnictwa. Czas pokaże, które z nich doczekają się realizacji. Przy okazji nagrodzono dyplomami i innymi formami wyróżnień nauczycieli i uczniów śląskich szkół zawodowych, wśród których znalazł się wicedyrektor ZSTiH oraz uczeń ZSEEiM z Bielska-Białej.