Godło
18 Kwiecień 2024 - Bogusławy i Bogumiły
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Dzień przedsiębiorczości

20 marca 2015 Aktualności

Klub Młodego Przedsiębiorcy zaprasza uczniów klas ponadgimnazjalnych do udziału w „Dniu przedsiębiorczości”, który odbędzie się 25 marca 2015 roku. Program organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości – pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Dzień przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z opiekunem Klubu Młodego Przedsiębiorcy, mgr Joanną Hałat