Godło
22 Kwiecień 2024 - Leona i Łukasza
Dzień Ziemi

Promotor Edukacji Normalizacyjnej

13 marca 2015 Aktualności

Pan mgr inż. Roman Budzyński – nauczyciel przedmiotów zawodowych (mechanicznych) w ZSTiH, należy do najaktywniejszych propagatotrów normalizacji nie tylko na naszym terenie, ale i w kraju. Jako jedyny w kraju stworzył kiedyś koło normalizacyjne dla uczniów, które działa do dziś (szkoda, że niezbyt liczne).

Aby uzmysłowić innym, jak ważny to dział dla nauki i gospodarki, organizuje międzyszkolny konkurs wiedzy o normalizacji, wygłasza na ten temat prelekcje, upowszechnia wiedzę normalizacyjną wśród nauczycieli. I za to właśnie Prezes Polskego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przyznał panu R. Budzyńskienu honorowy tytuł „Promotora Edukacji Normalizacyjnej”. Uroczystość wręczenia miała miejsce w Łodzi w siedzibie Łodzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W obecności przedstawicieli  PKNu, kuratorów z Łodzi i Warszawy, a także naukowców, ludzi biznesu oraz konsumentów honorowe tytuły nadano tylko dwu nauczycielom (drugim – propagator normalizacji  z Łodzi). Uroczystość wręczenia , była częścią IV Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w szkole”.

Gratulujemy!!!

scan 1