Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Konkurs fotograficzny z okazji Dnia Przedsiębiorczości

8 marca 2015 Aktualności

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszy Fotoreportaż z Dnia Przedsiębiorczości Konkurs organizowany jest dla uczniów uczestniczących w Dniu Przedsiębiorczości. Fotoreportaż powinien być artystyczną dokumentacją Dnia Przedsiębiorczości. Fotoreportaż powinien być wykonany w formie prezentacji ppt. Praca powinna zawierać 5­10 zdjęć ilustrujących Dzień Przedsiębiorczości, opatrzonych krótkim podpisem. Fotoreportaże PROSZĘ WYSŁAŚ NA ADRES: kmp.zstih@gmail.com, do 17 kwietnia 2015 roku. Praca musi być autorstwa tylko jednego ucznia. 7. Zwycięzcę Konkursu wybierze Komitet Honorowy Dnia Przedsiębiorczości. Komitet przyzna Nagrodę za Najlepszy Fotoreportaż z Dnia Przedsiębiorczości oraz może przyznać wyróżnienia. Najlepszy fotoreportaż oraz wyróżnione prace będą zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Laureaci Konkursu będą zaproszeni na uroczystą Galę Przedsiębiorczości. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Fotoreportaż z Dnia Przedsiębiorczości.