Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Zajęcia z druku i skanowania 3D

25 lutego 2015 Aktualności

Pierwsza z trzech grup zakończyła już zajęcia z druku i skanowania 3D. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z następującą tematyką: Wprowadzenie do druku 3D – wiedza dotyczyła tematów związanych z rozwojem i możliwościami zastosowania technologii druków przestrzennych 3D w codziennym życiu, a co za tym idzie, rozwój środowiska wiedzy i powstawania nowatorskich, niejednokrotnie innowacyjnych pomysłów. Cyfrowe projektowanie – zaprezentowano możliwości wykorzystania oprogramowania typu CAD do modelowania trójwymiarowego, modelowania w przestrzeni i tworzenia różnego rodzaju obiektów oraz zapoznano z podstawami i zasadami tworzenia obiektów przestrzennych pod kątem druku 3D. Cyfrowa fabrykacja – podczas realizacji modułu uczniowie mogli nabyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do samodzielnej pracy z drukarką 3D i jej obsługą techniczną. Skanowanie 3D – omówiono i zaprezentowano metody odtwarzania obiektów rzeczywistych w postaci cyfrowej za pomocą specjalistycznych urządzeń do przechwytywania obrazu trójwymiarowego i ich zastosowanie do procesów tzw. inżynierii odwrotnej. Janusz Berek