Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Laureaci międzyszkolnego konkursu normalizacyjnego

15 grudnia 2014 Aktualności

W dniu 11 grudnia br. odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Polskiego Komitetu Normalizacyjnego- dr Zygmunta Niechody (doradcy prezesa PKN) i mgr. inż. Pawła Górskiego (starszego specjalisty w Zespole ds.Polityki Edukacyjnej) – z uczestnikami międzyszkolnego konkursu”Normalizacja wśród nas i dla nas-plakat 2014″oraz ich opiekunami.

Wyjątkową atrakcją stała się bardzo interesująca prelekcja dra Z. Niechody, poświęcona roli normalizacji w naszym życiu, jej wpływowi na rozwój gospodarczy państwa, na rozwój nauki, poparta konkretnymi przykładami.