Godło
20 Czerwiec 2024 - Bogny i Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy

Przeciwko nienawiści

8 grudnia 2014 Aktualności

Jest w kodeksie karnym zapis:

„Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic rasowych, etnicznych, narodowościowych – podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności oraz pozbawieniu wolności do lat 2”.