Godło
22 Kwiecień 2024 - Leona i Łukasza
Dzień Ziemi

ZEBRANIA RODZICÓW W KLASACH GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

13 listopada 2014 Ogłoszenia

W dniu 10 grudnia 2014r. (środa) o godzinie 16:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas Gimnazjum dla Dorosłych, którzy na śródokres uzyskali 3 i więcej ocen niedostatecznych ( w tym nieklasyfikowane ). Zebranie odbędzie się w obecności dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych, Komendanta OHP, pedagoga szkolnego i wychowawców. Na zebranie rodzic przychodzi wraz z podopiecznym.

Obecność obowiązkowa !!!