Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Przyjaciel szkoły z Państwowym orderem

27 października 2014 Aktualności

13 października 2014 pan Christoph Heubner, dobrze znany każdemu uczniowi naszej szkoły a zwłaszcza uczestnikom wymiany z Volkswagenem, otrzymał z rąk ambasadora RP w Berlinie pana Jerzego Margańskiego nadany przez Prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP. Jest to wysokie odznaczenie państwowe. Laudację wygłosił przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny Marian Turski.

Odznaczenie nadano „w uznaniu jego wybitnych zasług na rzecz polsko-niemieckiego pojednania, edukacji historycznej oraz wymiany młodzieżowej w duchu pojednania. … Christoph Heubner jest zaangażowany w proces pojednania polsko-niemieckiego od lat 70-tych. Wraz z Volkerem von Törne był współtwórcą Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Od lat osobiście realizuje projekty edukacji historycznej przeznaczone dla młodzieży z Niemiec i Polski na temat zbrodni nazistowskich popełnionych podczas II wojny światowej.”