Godło
12 Lipiec 2024 - Jana i Gwalberta

Olimpiada Przedsiębiorczości

15 października 2014 Aktualności

 osoby zainteresowane uczestnictwem w X Edycji Olimpiady Przedsiębiorczości proszone są o kontakt z p. Magdaleną Berek do dnia 15.10.2014r. Hasło X edycji- Zarządzanie zmianą odnosić się będzie przede wszystkim do następujących zagadnień: wdrażania nowych przedsięwzięć, postaw wobec zmian, restrukturyzacji. W ramach pierwszego obszaru szczególny nacisk zostanie położony na koncepcje, narzędzia i techniki wykorzystywane we wdrażaniu nowych przedsięwzięć biznesowych (ze szczególnym uwzględnieniem podejścia projektowego i procesowego oraz narzędzi kontroli strategicznej). W ramach drugiego obszaru uwaga zostanie skupiona na miękkich aspektach zarządzania zmianą, w szczególności na takich problemach jak: przełamywanie oporu wobec zmiany, pozyskiwanie wsparcia, rola liderów zmian, komunikacja w procesie zmiany, kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zarządzaniu zmianą. W ramach ostatniego obszaru zostaną poruszone zagadnienia dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw – zarówno restrukturyzacji naprawczej (jako odpowiedzi na kryzysy przedsiębiorstw), jak również restrukturyzacji rozwojowej. Spis lektur do X edycji można znaleźć tutaj.   Zapraszamy też do zapoznania się z Regulaminem Olimpiady, w wersji obowiązujęcej w X edycji.