Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Procedura zwalniania z zajęć W-F i PSO

2 września 2014 Ogłoszenia

W zakładce DLA UCZNIÓW zamieszczona została procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz przedmiotowy system oceniania. Proszę o zapoznanie się z dokumentami.