Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Międzyszkolny Konkurs – 'NORMALIZACJA WŚRÓD NAS I DLA NAS’ – już trwa

17 lipca 2014 Aktualności, Konkursy
Celami głównymi Konkursu są:
 • edukacja normalizacyjna młodzieży – zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • wzrost świadomości w zakresie znaczenia normalizacji w codziennym życiu oraz w skali kraju, a także w osiąganiu sukcesu zawodowego.

Należy sobie uświadomić, że normalizacja obejmuje i ułatwia funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia a współczesna gospodarka nie jest w stanie bez niej funkcjonować.
Wstępny akces do uczestnictwa w Konkursie wyraziły następujące Szkoły z Bielska-Białej:
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Stanisława Maczka
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego
 • Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego
 • Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
 • Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca
 • Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki
Zgodnie z regulaminem:
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Bielska-Białej
 • zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy graficznej na temat „NORMALIZACJA WŚRÓD NAS I DLA NAS” – dowolną techniką i w formacie A4,
 • termin zgłaszania uczestników do Konkursu mija w dniu 22 września 2014 r.
 • termin przesłania prac konkursowych mija w dniu 14 listopada 2014 r.
 • ogłoszenie wyników konkursu w dniu 25 listopada 2014 r.
Organizator Konkursu – Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej – ma zapewnioną pomoc i współpracę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy realizacji Konkursu, w tym publikowanie na jego stronie www.pkn.pl przebiegu i wyników Konkursu
Prosimy opiekunów uczniów biorących udział w Konkursie o kontakt z koordynatorem ze strony Organizatora Konkursu, w celu udzielenia dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z Konkursem. Dane kontaktowe poda Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, tel. /33/ 811-76-91, 496-02-50, 496-02-52