Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Podpisanie umowy z Akademią Techniczno-Humanistyczną

31 stycznia 2014 Aktualności

     W dniu 22.01.2014r. doszło do spotkania Dyrekcji ZSTiH z Dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. dr hab. inż. Jackiem Stadnickim i prof. ATH dr hab. inż. Jackiem Nowakowskim, podczas którego podpisano umowę o współpracy obu placówek. Współpraca obejmować będzie: organizowanie dla uczniów ZSTiH wykładów i prezentacji oraz zajęć praktycznych, udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez każdą ze stron, przekazywanie ZSTiH informacji o ofertach dydaktycznych i kursowych Uczelni, objęcia patronatem szkoły lub poszczególnych klas przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, inne działania, które zostaną określone w stosownych aneksach. Strony ustaliły, iż osobami odpowiedzialnymi za tę współpracę, a zarazem uprawnionymi do kontaktów w ramach tej współpracy są: – ze strony ZSTiH mgr inż. Janusz Berek – Wicedyrektor – ze strony Akademii dr hab inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH