Godło
20 Czerwiec 2024 - Bogny i Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy

DECYZJA DYREKTORA SZKOLY – dni wolne: 2 i 3 stycznia 2014r.

18 grudnia 2013 Ogłoszenia

                                                                                                                    Bielsko-Biała 17.12.2013 r.

 

 

 

                                                        DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY  nr  19 /2013

 

       W odpowiedzi  na pismo przedstawicieli samorządu szkolnego, wniosku nauczycieli oraz opinii rodziców

                                                                                  ustanawiam

                                              (na mocy obowiązującego rozporządzenia MEN)

dni: 2 i 3 stycznia 2014 r. wolnymi od zajęć dydaktycznych  dla wszystkich zespołów klasowych,

z wyjątkiem klas maturalnych, które w tych dniach będą miały konsultacje z przedmiotów maturalnych

(j. polski, matematyka, język obcy).

Młodociani pracownicy winni w tych dniach odbywać praktyki.

 

 

                                                                                                              DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                             

                                       mgr Halina Majdak-Maj