Godło
25 Wrzesień 2022 - Aurelii i Ładysława

KLASYFIKACJA ŚRÓDOKRESOWA

6 listopada 2013 Ogłoszenia

W dniu 20 listopada odbędzie się konferencja klasyfikacyjna (śródokresowa). Wychowawcy przygotują informacje o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi. W dniach 20 do 27 listopada odbędą się klasowe spotkania z rodzicami (wg ustalonego harmonogramu).