Godło
25 Lipiec 2024 - Jakuba i Krzysztofa
Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Konferencja energetyczna w Bielsku-Białej

15 października 2013 Aktualności

23 września 2013 klasa 2ct wzięła udział w Konferencji energetycznej w Bielsku-Białej, pod nazwą „Inteligentna gmina w inteligentnym rozwoju”. W ramach konferecji pani Katarzyna Kordas z Biura Zarządzania Energią podsumowała współpracę Gminy Bielsko-Biała z różnymi szkołami z naszego miasta, również z naszą, podkreśliła ilość włożonej pracy w edukację młodzieży w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, alternatywnych źródeł energii i zrównoważonego transportu.

Bielsko-Biała jako miasto będące liderem w zakresie efektywności energetycznej stale koncentruje się na pogłębianiu wiedzy i świadomości społeczności lokalnej w tej dziedzinie. Narzędziem do skutecznej realizacji tego zadania jest wieloletnia, często wyróżniana w różnych konkursach krajowych i europejskich, kampania promocyjno-edukacyjna „Bielsko-Biała chroni klimat” (ostatnio uznana za Najlepszą Praktykę samorządową w Europie przez Europejski Instytut Administracji Publicznej EIPA w Maastricht)