Godło
16 Czerwiec 2024 - Aliny i Justyny
Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim

Primus inter pares – szkolny konkurs na fotografię miesiąca

30 września 2013 Aktualności

Regulamin konkursu na fotografię miesiąca

Postanowienia ogólne:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

Tematy konkursu:

 1. Zdjęcia konkursowe powinny się zawierać tematycznie i technicznie w następujących kategoriach:

  1. Krajobraz
  2. Człowiek
  3. Makro, mikro
  4. Eksperymenty fotograficzne

 2. Każdy uczestnik może zamieścić w danym miesiącu tylko jedną pracę w każdej z kategorii

Zasady dostarczania zdjęć:

 1. Zdjęcia należy przesyłać do 20 każdego miesiąca, do godziny 24.00 do p. Beaty Godek na adres: zdjeciemiesiaca@gmail.com

Warunki techniczne:

 1. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:

  1. rozmiar min. 2560 x 1920 pixeli,
  2. rozdzielczość min. 72 dpi,
  3. format pliku: JPG
  4. fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw),
  5. maksymalny rozmiar zdjęcia – 7 MB z minimalną kompresją,
  6. orientacja zdjęć dowolna
  7. zdjęcie przesłane na adres mailowy powinno zawierać w tytule: imię i nazwisko autora_ tytuł zdjęcia_ kategoria_klasa
  8. wszystkie spełniające wymogi prace zostaną zamieszczone na stronie Facebooka ZSTiH: https://www.facebook.com/zstih w terminie do 25 każdego miesiąca, bez nazwisk autorów.

Głosowanie i nagrody:

 1. Zwycięskie prace w czterech kategoriach, poprzez głosowanie (tzw. „lajki”) zostaną wybrane przez internautów jako „nagroda publiczności”.
 2. Najlepsze zdjęcie miesiąca wybierze także profesjonalne Jury.
 3. Na koniec roku szkolnego, po zsumowaniu głosów, przyznana zostanie nagroda Primus inter pares dla autora najlepszego spośród zwycięskich zdjęć.
 4. Lista zwycięzców publikowana będzie na stronie konkursu do 10 dnia następnego miesiąca.

Ustalenia końcowe:

 1. Wysłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia są własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich oraz że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania zdjęć w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, zamieszczania ich w Internecie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości i wielkości pliku lub niezwiązanych z tematem konkursu.

Wszelkie pytania i uwagi na temat konkursu należy kierować do p. Beaty Godek – nauczyciela fotografii lub do p. Piotra Szlagora – nauczyciela matematyki i przedmiotów informatycznych.