Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Projekt „MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE”

16 września 2013 Ogłoszenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU II TURY REKRUTACJI  UCZESTNIKÓW
DO PROJEKTU  SYSTEMOWEGO „MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE”


NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU BĘDZIE PRZEPROWADZONY
WE  WSZYSTKICH BIELSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH W TERMINIE


 

10 wrzesień – 10 październik 2013 r.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony projektu:

http://www.e-zawodowcy.eu/projekt/pliki_do_pobrania.html

 

Dokumenty rekrutacyjne kandydaci składają w siedzibie swojej szkoły w okresie naboru.
O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje wynik ankiety rekrutacyjnej oraz kolejność zgłoszeń.

 

UDZIAŁ w projekcie jest BEZPŁATNY.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 

Mam zawód – mam pracę w regionie to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach
, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

 

Okres realizacji projektu w Mieście Bielsko-Biała: lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014

 

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:

 • I, II w 2-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 • I, II, III w 3-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 • I, II, III, IV w Technikum.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

 •  udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
 • zajęcia wyrównawcze zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu;
 • zajęcia pozaszkolne zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu;
 • kursy, m.in. certyfikowane, zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu;
 • praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
 • wizyty studyjne u pracodawców;
 • doposażenie pracowni w szkołach/placówkach technicznych, które prowadzą kształcenie na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.;
 • doposażenie szkół/placówek technicznych w pomoce dydaktyczne.

Co gwarantuje udział w Projekcie?

 

Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę na temat:

 • zasad pisania CV i listu motywacyjnego,
 • przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych – autoprezentacja, pokonywanie stresu,
 • podstaw przedsiębiorczości.

Zajęcia z doradztwa indywidualnego będą miały na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który będzie zawierał m.in:

 • charakterystykę umiejętności zawodowych i kompetencji,
 • identyfikację deficytów w zakresie wiedzy i umiejętności,
 • określenie celu zawodowego i sposób jego realizacji.

Pakiet wsparcia, który obejmie uczestników Projektu, przewiduje:

 • zajęcia wyrównawcze zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu
  np. z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, rysunku technicznego i języka polskiego;
 • zajęcia pozaszkolne zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu
  np. z języka angielskiego, technologii informacyjno komunikacyjnej ICT, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
 • kursy / kursy certyfikowane zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu
  np. SEP, CISO, AUTOCAD, spawacza, prawa jazdy kat. B, C, T, operatora koparki, operatora wózków widłowych, carvingu, barmański, kelnerski, tokarza, grafika komputerowego, obsługi programów księgowych, kurs rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych;
 • staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej.

Uczestnicy projektu będą brali udział w wizytach studyjnych u pracodawców.

 

Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. Będzie ona zawierała 3 bloki szkoleniowe podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.