Godło
21 Czerwiec 2024 - Alicji i Alojzego
Święto Muzyki

Projekt edukacyjny 'Krajobrazy natury i kultury’

16 września 2013 Aktualności

W tym roku szkolnym młodzież klasy III kierunku fototechnik, w ramach zajęć praktycznych z fotografii, bierze udział w projekcie edukacyjnym „Krajobrazy natury i kultury”. Projektowi patronuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Bielsku-Białej. Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności przedmiotowych i zainteresowań poprzez poznawanie walorów rodzimego krajobrazu w aspekcie dziedzictwa kulturowego i przyrody (zabytków, tradycji, sztuki, pejzażu).

Poznawanie tych walorów – oprócz osobistego obcowania z nimi – będzie wzbogacone przez spotkania z ciekawymi ludźmi, pasjonatami, fotografikami, artystami, kolekcjonerami i znawcami przedmiotu. Kontakt z nimi i obserwowanie ich pracy z pewnością wzbogaci warsztat każdego przyszłego fotografa. Projekt rozwija umiejętności komunikacji międzyludzkiej, pracy w grupie, ale także odpowiedzialność za własną pracę i jej efekty. Uczy gromadzenia, weryfikacji i wykorzystywania zdobytych przez uczniów materiałów i zdjęć, kształtowania właściwej wrażliwości na otaczające wartości. Zwieńczeniem rocznej pracy będzie wystawa prac uczniów i wydanie płyty z efektami pracy przy projekcie.