Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Spotkanie z młodymi kierowcami

8 kwietnia 2013 Aktualności

W dniu 4.04.2013 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w prelekcji w ramach kampanii: „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. Spotkanie prowadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz pan Bartosz Ciopiński z bielskiej szkoły nauki jazdy Prodrive.

Celem spotkania było uwrażliwienie młodych kierowców na bezpieczne zachowanie na drodze. Jak wynika z przeprowadzonej analizy statystyki zdarzeń drogowych za lata 2001-2010, to właśnie kierujący pojazdami mechanicznymi w wieku 18-25 lat są sprawcami co czwartego wypadku na śląskich drogach. Stąd też zagadnienia poruszane w czasie spotkań mają uświadomić młodym ludziom ograniczone umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz obniżyć skłonność do szybkiej i brawurowej jazdy i podejmowania ryzyka na drodze.