Godło
25 Wrzesień 2022 - Aurelii i Ładysława

Podziękowania za udział w konferencji

8 stycznia 2013 Aktualności

Wśród niewielu placówek oświatowych biorących aktywny udział w międzynarodowej konferencji poświęconej budowaniu bezpieczeństwa energetycznego znalazł się Zespół Szkół Technicznych i Handlowych.Na ręce prowadzącej program w szkole pani Justyny Dudy- Majdak-władze miasta wystosowały podziękowania.