Godło
30 Listopda 2023 - Andrzeja i Konstantego

PRZEWODNICZĄCY KLAS

10 września 2012 Ogłoszenia

Przewodniczący wszystkich klas przyjętych do ZSTiH w roku szkolnym 2012/2013 proszeni sa o zebranie legitymacji szkolnych w swoich klasach i dostarczenie ich do biblioteki szkolnej do 20.09.2012 w celu wystawienia kart czytelniczych