Godło
20 Czerwiec 2024 - Bogny i Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy

PRZEWODNICZĄCY KLAS

10 września 2012 Ogłoszenia

Przewodniczący wszystkich klas przyjętych do ZSTiH w roku szkolnym 2012/2013 proszeni sa o zebranie legitymacji szkolnych w swoich klasach i dostarczenie ich do biblioteki szkolnej do 20.09.2012 w celu wystawienia kart czytelniczych