Godło
13 Kwiecień 2024 - Przemysława i Hermenegildy
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

Spotkanie w Książnicy Beskidzkiej

9 maja 2012 Aktualności

Uczestnicy projektu „Młody Obywatel” i projektu „Szkoła Pełna Zasobów” spotkali się 25 kwietnia 2012 r. w Książnicy Beskidzkiej na prelekcji pt. ,,Sieć Natura 2000 jako unijna inicjatywa na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego w Europie”. Zorganizowana prelekcja dotyczyła tematyki ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Głównym zagadnieniem spotkania była Europejska Sieć Natura 2000. Prowadzący przedstawił uczestnikom szeroki zakres tematyczny dotyczący Natury 2000, w tym m. in. cele i zasady ochrony obejmujące Sieć Natura 2000, zasady funkcjonowania Sieci, przedmiot ochrony oraz zasady wyznaczania obszarów chronionych przez Sieć. Na spotkaniu poruszono także tematykę wprowadzenia do polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej oraz przedstawiono zakres pojęciowy zrównoważonego rozwoju.