Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Warsztaty pt. „Graffiti społecznie zaangażowane”

15 grudnia 2011 Aktualności

W dniu 16 grudnia 2011 r. odbyły się warsztaty pt. „Graffiti społecznie zaangażowane”, w których uczestniczyło 27 uczniów z klas o profilu organizacja reklamy. Naszym gościem był Dariusz Paczkowski –  grafficiarz, street artowiec, performer, animator życia kulturalnego, koordynator ogólnopolskich akcji na rzecz demokracji i praw człowieka, obecnie współprezes Fundacji KLAMRA, zajmującej się działaniem na rzecz praw człowieka, zwierząt i środowiska. Jego najbardziej znane projekty to m.in. koordynacja akcji na rzecz demokracji i praw człowieka (Dzień Solidarności z Tybetem i Dzień Solidarności z Ofiarami Rasizmu) oraz działalność na rzecz stowarzyszenia antynazistowskiego „Nigdy więcej”, a także happeningi na rzecz osób o różnym typie niepełnosprawności (niewidomych, autystyków).  W 2010 r. otrzymał ogólnopolską nagrodę w konkursie dla animatorów życia społecznego. Jest również  wykładowcą Młodzieżowej Akademii Filmowej przy Małopolskim Centrum Kultury w Nowym Sączu. Podczas warsztatów Pan Dariusz zachwycił naszych uczniów niezwykłą pomysłowością swoich prac oraz techniką ich wykonania, które zaprezentował w formie multimedialnej. Pokazał również, że za pośrednictwem czasem nawet nieskomplikowanych prac plastycznych można poruszać ważną problematykę społeczną i trafiać do wielu odbiorców. Warsztaty zakończyło wspólne tworzenie graffiti – uczestnicy mogli przyozdobić swoje koszulki ciekawymi wzorami, do których zostały wykorzystane szablony autorstwa naszego Gościa. Mamy nadzieję, że to spotkanie to stanie się inspiracją do podejmowania zawodowych decyzji naszych uczniów. Informację o tym spotkaniu zamieścił również serwis Klamra na swojej stronie internetowej (zobacz).