Godło
30 Listopda 2023 - Andrzeja i Konstantego

Koniec realizacji projektu „Edukacja dla przyszłości”

1 września 2011 Aktualności

Edukacja dla przyszłości

 

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej informuje, iż w sierpniu br. kończy się realizacja projektu pod nazwą: „Edukacja dla przyszłości – atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 1327 uczniów i uczennic z 11 bielskich szkół zawodowych i technicznych.

W ramach projektu ponad 700 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego oraz matematyki. Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w prowadzonych kołach artystyczno-technicznych m.in. muzycznym, bukieciarskim, plastyczno-architektonicznym oraz bukieciarskim. Dla każdego ucznia zakupiono m.in podręczniki, słowniki oraz nowoczesne kalkulatory matematyczne.

Dla szczególnie uzdolnionych uczniów zorganizowano Międzyszkolne Konkursy z języka angielskiego, niemieckiego i matematyki. Laureaci konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci zestawów kina domowego, aparatów fotograficznych oraz odtwarzaczy MP4.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kursy specjalistyczne, w ramach których 597 uczniów podniosło swoje kwalifikacje (był to m.in. kurs spawania, architektury krajobrazu, AutoCAD, obsługi wózka widłowego, barmański, kelnerski, młodego gastronoma). Ciekawostką był zorganizowany dla 60 uczniów Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej kurs związany z uzyskaniem uprawnień do pracy na promie pasażerskim, który odbywał się w Kołobrzegu oraz zorganizowany przez Aeroklub Bielsko-Bialski kurs pilotażu szybowcowego, w ramach którego uczestniczyło 10 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. F. Kępki.

Bardzo dużą atrakcją dla wszystkich uczestników projektu były zajęcia jednodniowe zorganizowane w formie wycieczek edukacyjnych. Uczniowie zwiedzali m.in. Wrocław, Kraków, Zakopane oraz Bocheńską Kopalnię Soli. 

W ramach projektu 11 bielskich szkół objętych projektem zostało wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne:

  • tablice multimedialne z projektorami,
  • sprzęt odtwarzający do nauki języków obcych,
  • niwelator optyczny oraz tachimetr zakupiony dla Zespołu Szkół Budowlanych,
  • sprzęt muzyczny zakupiony dla Bielskiej Szkoły Rzemiosł (trąbki, pianino cyfrowe, klarnet, saksofony, puzon),
  • podręczniki, ćwiczenia, płyty CD oraz gry edukacyjne dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.

Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne mają wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę kształcenia w szkołach zawodowych i technicznych. Wartość zakupionego sprzętu i innych pomocy dydaktycznych wyniosła ok. 400 000 zł.

Ze względu na duże zainteresowanie projektem w kolejnym roku szkolnym Miejski Zarząd Oświaty zamierza realizować projekt systemowy pn: „Mam zawód – mam pracę w regionie”, którego głównym celem będzie kontynuacja podjętych działań zrealizowanego projektu.