Godło
02 Październik 2023 - Teofila i Dionizego

Projekt „Edukacja dla przyszłości”

30 czerwca 2011 Aktualności

Edukacja dla przyszłości

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej informuje, iż w sierpniu br. rozpoczęto realizację projektu pn. „Edukacja dla przyszłości – atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Okres realizacji projektu: 02.08.2010 – 31.08.2011. Wartość projektu: 1 959735,00 PLN. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty nauczania bielskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe służące poprawie ich wizerunku i dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

W ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 1235 uczniów i uczennic z 11 bielskich szkół zawodowych i technicznych. W ramach projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne językowe i matematyczne, zajęcia artystyczne i techniczne, spotkania z zakresu równości szans oraz kursy specjalistyczne (w tym m. in. barmański, kelnerski, operatora wózka jezdniowego, podstaw pilotażu szybowcowego, architektury i krajobrazu), po ukończeniu których uczniowie otrzymają stosowne zaświadczenia. Wszystkie zajęcia i kursy są bezpłatne.

W naszej szkole w ramach tego projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:

  • z języka angielskiego
  • z matematyki,

kursy:

  • CAD,
  • kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
  • wymiany butli w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym,
  • spawania i wymiany butli gazowej,
  • podstaw pilotażu szybowcowego.

Również w ramach powyższego projektu odbędzie się cykl spotkań pn. „Równość szans”.

 

Wszystkie dokumenty związane z projektem są dostępne w zakładce „Dla uczniów”.