Godło
20 Czerwiec 2024 - Bogny i Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy

Dzień niemiecki w szkole

14 czerwca 2011 Aktualności

17 czerwca 1991 roku w Bonn podpisano polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dwudziesta rocznica tego wydarzenia to okazja do podsumowań i refleksji nad relacjami między dwoma państwami i społeczeństwami. Należy się cieszyć, że dzisiejsze relacje nie skupiają się jedynie nad rozwiązywaniem problemów przeszłości, lecz skupiają się na budowaniu nowych relacji nad obopólnie korzystną przyszłością. Nasze miasto również wpisuje się w ten proces. Wiele polskich przedsiębiorstw współpracuje z niemieckimi, jesteśmy miastem partnerskim dla Wolfsburga, młodzież bielska realizuje wspólne międzynarodowe projekty. To były tematy, które poruszono podczas spotkania grupy młodzieży z Kassel, Wolfsburga i Bielska-Białej z prezydentem Jackiem Krywultem. Młodzież, która wspólnie realizuje program „Pojednanie dla pokoju”, finansowany całkowicie przez koncern Volkswagena i DPJW w Poczdamie, pytała prezydenta o zmiany zachodzące w mieście i regionie, o zakres kontaktów Bielska-Białej z niemieckimi partnerami, o korzyściwynikające z przystąpienia Polski do UE. Młodzi ludzie, dziękując za spotkanie, wskazali, że taki rodzaj współpracy, jaką od ponad 20 lat realizują szkoły Volkswagena i Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych, to najlepszy sposób budowania partnerstwa dla przyszłości. Nadzór nad tym programem sprawują: dr Christoph Heubner – filozof, historyk, publicysta, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego i Ines Doberandzke, przedstawicielka koncernu VW. Program, w ramach którego trzy razy do roku dochodzi do obustronnych spotkań w Polsce, a później w Niemczech, polega na wspólnej pracy na rzecz obozu Auschwitz-Birkenau, na uczestnictwie w seminariach historycznych, poznawaniu krajów, spotykaniu się z ludźmi polityki i kultury Polski i Niemiec. Po wizycie w ratuszu – dzień niemiecki w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych (występy artystyczne, wystawy, dyskusje) Program przygotowali: Alina Janikowska-Irauth i Aleksander Ellnain