Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Wycieczka naukowa do Oczyszczalni Ścieków. Podsumowanie projektu.

24 maja 2011 Aktualności

W dniu 11.04.2011 klasy 1ct i 3t w ramach projektu Szkoła Pełna Energii uczestniczyły w zwiedzaniu Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach. Uczniowie zapoznali się z technologią oczyszczania ścieków oraz sposobami pozyskiwania energii odnawialnej powstałej w procesie oczyszczania (odbiór ciepła z dopływających na oczyszczalnię ścieków i wykorzystanie go do ogrzewania obiektów administracyjnych i technologicznych za pomocą pomp ciepła, wykorzystanie biogazu powstałego w wyniku fermentacji osadu jako paliwa do produkcji energii elektrycznej w agregatach prądotwórczych – dla potrzeb oczyszczalni i na sprzedaż).     Podsumowanie projektu Szkoła Pełna Energii       30 maj – Film „Niewygodna Prawda” i dyskusja o globalnym ociepleniu   1 czerwiec – Debata (metoda akwarium) na temat odpowiedzialnej konsumpcji i alternatywnych źródeł energii   3 czerwiec – „Gra o energię”, czyli prezentacja multimedialna o zmianach klimatu     Wszelkich informacji udziela: Bożena Duda i Justyna Duda-Majdak