Godło
20 Czerwiec 2024 - Bogny i Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy

ZSTiH otrzymało pracownię komputerową z EFS

4 kwietnia 2011 Aktualności

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej ul. Lompy 11 informuje, że w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” nr BA-WZP-AW-322-12B/2005 – 1191 współfinansowanego przez Unię Europejską szkoła otrzymała w dniu 13 grudnia 2005r. jako darowniznę pracownię komputerową z pełnym wyposażeniem o łącznej wartości 70.370,34 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych trzydzieści cztery grosze).   Przy bibliotece szkolnej (dzięki programowi) zostało uruchomione Centrum Multimedialne wyposażone w 4 zestawy komputerowe, drukarkę i skaner.