Godło
02 Marzec 2024 - Heleny i Pawła
Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej

Dar serca

2 marca 2011 Aktualności

         Uczenie wrażliwości na potrzeby innych – to jedno z najważniejszych elementów wychowawczych szkoły. Okazuje się, że chętnych do niesienia pomocy potrzebującym jest wielu. Aż 15 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspomagało Jurka Owsiaka, innych 17 uczniów wzięło udział w akcji krwiodawstwa, zorganizowano też kilka kiermaszy i zbiórek na rzecz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, rozprowadzono kilkadziesiąt cegiełek na rzecz hospicjum Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Bardzo ciekawą formą pracy jest udział młodzieży ZSTiH w imprezach integracyjnych z uczniami SP nr 17 ,  w tym także udzielanie pomocy w nauce.