Godło
29 Maj 2024 - Teodozji i Magdaleny
Dzień Działacza Kultury i Drukarza

Ruszyła Galeria 2P i HYDE PARK

7 lutego 2011 Aktualności

Tuż przed feriami w pierwszych dniach lutego ruszyła GALERIA IIP. Na II piętrze w ZSTiH uczniowie kierunku  organizacja reklamy  prezentują swoje prace wykonane na przedmiotach: rysunek i liternictwo, grafika komputerowa i fotografia. Pierwsza wystawa nosi tytuł: „ZNACZENIA”.  W rysunkach ukryte są słowa, co ujawnia wielość znaczeń, symboli lub tzw. drugie dno komunikatu graficznego. W reklamie stosowane są różnorakie manipulacje znaczeniowo-wizualne, jeśli jesteśmy ich świadomi możemy dokonywać wyboru, jeśli ulegamy im bezmyślnie – stają się niebezpieczne. Jednym z celów wystawy oprócz stworzenia możliwości prezentacji dorobku uczniów, jest przygotowanie świadomego odbiorcy reklamy i sztuki.  Znalazło się również miejsce na interakcje widzów – na jednej z plansz każdy może wyrazić swoje zdanie, podpisać się lub coś narysować – taki szkolny HYDE PARK.