Godło
13 Kwiecień 2024 - Przemysława i Hermenegildy
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

Program polsko-niemiecki

1 grudnia 2010 Aktualności

Młodzież Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych od 21 lat współpracuje ze szkołami koncernu Vokswagena. Corocznie – w ramach programu „Pojednanie dla pokoju” – uczestniczy w wymianie międzynarodowej, finansowanej całkowicie przez koncern oraz dodatkowo przez DPJW (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie). W ciagu roku młodzież polska i niemiecka (3 grupy w roku) bierze udział w seminarium wstępnym, odbywajacym się na terenie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, uczestnicząc w dyskusjach, spotkaniach z byłymi więźniami, politykami, pisarzami, artystami. Jest też czas na wycieczki krajoznawcze i spotkania towarzyskie. Ale najważniejsze, najbardziej traumatyczne przeżycie to wspólna praca obu grup na rzecz obozu Auschwitz-Birkenau. Młodzież wraca z tych spotkań odmieniona. Kolejnym etapem – rewizyta w Niemczech, w jednym z miast, w których koncern ma szkołę, oraz wizyta w Berlinie. Opiekunowie prowadzący program ze strony niemieckiej – dr Christoph Heubner i Pani Ines Doberanzke – zawsze organizują spotkania z niezwykłymi ludźmi (były np. spotkania z Prezydentami i Kanclerzami Niemiec, z czołowymi krajowymi i regionalnymi politykami niemieckimi, dziennikarzami i inn.). I właśnie w grudniu zostanie podpisana umowa przedłużająca tę wartościową, ważną międzynarodową wymianę młodzieży.